Elállási nyilatkozat


 

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.

Webáruház adatai:

Cégnév:

Kiss Consult Kft.

Székhely:

2112 Veresegyház, Hóvirág utca 2.

Telefon:

707992153

E-mail:

shop@kissconsult.com

Adószám:

14562664-2-13

 

Alulírott(ak) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat a Webáruházzal az alábbi termék/ek adásvételével kapcsolatban kötött szerződés tekintetében:

 

Megrendelés száma:………………………………………………………….

Termék megnevezése:……………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Elállást gyakorló fogyasztó(k) neve:………………………..

Elállást gyakorló fogyasztó(k) címe:………………………..

 

Amennyiben az alábbi adatokat megadja, hozzájárul ahhoz, hogy Webáruház az Ön által kifizetett végösszeget átutalás formájában térítse vissza az Ön részére:

Kedvezményezett neve:……………………………….

Bankszámlaszám:……………………………………..

Az Ön vásárláskor/regisztrációkor megadott email címe:

Kelt ……………………..                                                        Fogyasztó aláírása

………………………………...................

(kérjük csak abban az esetben írja alá, ha postai úton küldi el részünkre)